spa Jeśli wyzwolisz się z narzuconych ograniczeń to zrozumiesz, że każdy człowiek bez wyjątku, może żyć
zdrowiej dzięki wodzie!
" Woda, obecna nie tylko na ziemi ale i poza nią, jest esencją istnienia życia oraz źródłem wszystkich jego form, które z inspiracji Stwórcy wykreowane zostały. Jest informacyjnym pomostem między światem widzialnym i niewidzialnym, między Duchem i materią. Jak dotychczas jej fenomen jest poza ludzką percepcją i zrozumieniem. Moim zdaniem, jest ona informacyjnym medium kreacji, istnienia, ewolucji i destrukcji wszelkiej materii ożywionej jaka istnieje na ziemi" AL PAUL

zyciodajna woda
.
.
.
.
.
.
.
.
ZDROWIE-URODA-SPORT
.
.

TingNam
WOLNA WODA

 

 

 

WODA
GRANDERA

WODA RED-OX
   antyoksydacyjny napój dr Pokrywki
TINGNAM
POTENCJAŁKA AOx
Źródło Witalności

Sanum Per Aquam Association International a division of Life Improvement Institute LLC - Wilmington, Delaware, USA
portal internetowy w języku polskim publikowany w celu podniesienia świadomości ludzi w temacie największego fenomenu życia na ziemi, jakim jest woda
by Al Paul

Copyright 2011 ALPOL DESIGNS INTERNATIONAL, Wszelkie prawa zastrzezone
Możesz korzystać z treści tej strony podając nasz link http://www.zyciodajna.pl jako źródło informacji