spa Jeśli wyzwolisz się z narzuconych ograniczeń to zrozumiesz, że każdy człowiek bez wyjątku, może żyć
zdrowiej dzięki wodzie!
.

WOLNA WODA to określenie twórcy unikalnej technologii uszlachetniania wody
dr Marka Mokwinskiego. Oznacza wodę wolną od informacyjnego chaosu.
"Woda jest obecna w całym wszechświecie i jest esencją życia oraz źródłem wszystkich form życia, które z inspiracji Ducha pochodzą. Jest więc informacyjnym pomostem między światem widzialnym i niewidzialnym, między duchem i materią. Jest informacyjnym medium kreacji, ewolucji i destrukcji w materii ożywionej" AL PAUL

neoaquam

Czy studenckie doświadczenia dr Marka Mokwinskiego zaowocowały odkryciem stulecia?

To, że woda jest chyba największym fenomenem życia na ziemi , nie trzeba chyba nikogo przekonywać. W miarę jak nasza świadomość wznosi się na wyższy poziom (dr Hawkins), zaczynamy odkrywać coraz więcej tajemnic naszej ludzkiej egzystencji. Odkrycie faktu, że woda ma pamięć (dr Masaru Emoto) uświadomiło nam niezwykle istotny fakt, że bierze ona czynny udział w transferze informacji w środowisku życia - które bez wody praktycznie nie istnieje!

Jeśli więc woda jest najważniejszym elementem każdego żywego organizmu to staje się logicznym fakt, że w całym procesie życia, począwszy od jego kreacji, informacja bierze czynny udział. Skoro jak wiemy, życie powstało z wody i Ducha, gdzie woda jest narzędziem Stwórcy a Duch wykonawcą jego intencji, to tak naprawdę woda jest bezpośrednim łącznikiem żywego organizmu z Duchem, a przez niego ze Stwórcą.

Czy musieliśmy czekac 2 tysiące lat aby to zrozumieć? Wszak już w Kanie Galilejskiej a potem w rzece Jordan ten fakt został ludziom uświadomiony!

Współpraca dwóch przeciwstawnych elementów, jako podstawa istnienia wszystkiego, nie zawsze przebiega harmonijnie, tak jakby to sobie życzył sam Kreator - środowisko ziemskie jest tego dobitnym przykładem i my jako jego integralna część, tego doświadczamy na codzień.

Woda bowiem, jako medium informacyjne, jest także wykorzystywane do transferu informacji nie zawsze pozytywnej dla nas w rozumieniu naszej egzystencjonalnej ewolucji. Tak było od dawna, ale w miarę wzrostu poziomu naszej świadomości, także manipulacja informacją egzystencji i rozwoju ludzkości jest coraz bardziej intensywna i przybiera coraz bardziej wyrafinowane formy.

Aby nie zabrnąć w zaułek bez wyjścia i nie dotrzeć do kresu, gdzie totalna destrukcja i nowy początek będą jedynym wyjściem z sytuacji, potrzebne było odkrycie sposobu na oczyszczenie wody z informacji degenerującej nas nie tylko duchowo ale i fizycznie, a może zwłaszcza fizycznie bo to jest najbardziej widoczne i spektakularne w naszym życiu?

Doprowadzenie wody do pierwotnej czystości informacyjnej pozwalającej na powrót naszej ludzkiej egzystencji na drogę rozwoju zgodną z prawami natury, to nasz jedyny sposób nie tylko na przetrwanie ale przede wszystkim na odzyskanie dobrostanu do jakiego z intencji Stwórcy zostalismy wykreowani.

Dlatego odkrycie dr Mokwińskiego jest tak bardzo ważne dla nas wszystkich. Jego "wolna woda" - bo tak nazwał wodę uzyskiwaną w procesie uszlachetniania Neoaquam - to woda która została przywrócona do pierwotnej struktury, wolnej od informacyjnego chaosu blokującego nasz prawidłowy rozwój i długoletnie, zdrowe i szczęśliwe życie. Takie do jakiego zostaliśmy stworzeni. To woda przywracająca wszystkiemu co żyje pokój, miłość i harmonię zapisaną w Boskiej matrycy kreacji i otwierająca drogę dla Ducha niosącego Liquidum Divine - Boskie Błogosławieństwo..

Wolna woda oparta na technologii Neoaquam dr Mokwinskiego oznaczona jest zastrzeżonym znakiem graficznym i dostępna dla wszystkich potrzebujących. Szukajcie a znajdziecie! Czytaj o technologii NEOAQUAM

Copyright 2011 ALPOL DESIGN INTERNATIONAL, Wszelkie prawa zastrzezone
Możesz korzystać z treści tej strony podając nasz link http://www.zyciodajna.pl