spa Jeśli wyzwolisz się z narzuconych ograniczeń to zrozumiesz, że każdy człowiek bez wyjątku, może żyć
zdrowiej dzięki wodzie!
PORADNIA
GDZIE PO ZDROWIE

Wprowadzenie do tematu wody jako nośnika informacji

Pierwszym krokiem do zrozumienia tematu jest wiedza zawarta na podstronach: "Fenomen Wody" i "Wolna Woda" ale najkrócej wolną wodę można określić jako pierwszą jej czasteczkę wykreowana przez Stwórcę, w formie określanej naukowo jako molekuła. Jest to dwa atomy wodoru i jeden atom tlenu - dwa przeciwstawne sobie elementy połączone ze sobą węzłem bezwarunkowej symbiozy energetyczno-informacyjnej w wyniku oddziaływania intencji Stwórcy.
Można się oczywiście spierać co jest energią a co informacją, ale w rozliczeniu wychodzi i tak, że wszystko jest energią informacji którą uruchomiło słowo!

Ta najmniejsza cząsteczka wody to podstawowy element zawierający informację kreacji życia, który poprzez działanie Ducha uzyskuje świadomość wraz z całym spektrum możliwości, niezbędnych tak do kreacji życia, jak i jego ewolucji oraz destrukcji. Te możliwości zapisane są w konfiguracji molekuł, tworzących przestrzenny i najbardziej harmonijny układ heksagonalny, który dominuje w naturze i jest wszechobecny w przyrodzie. To najmniejsza cząstka wolnej wody.

Kolejne, harmonijne kofiguracje tych heksagonalnych zbiorów molekuł (klastrów) organizuja się w większe zbiory, tworząc piekne i harmonijne układy widoczne np.jako płatek śniegu lub fotografie wykonane przez dr Masaru Emoto, który jako pierwszy na świecie udowodnił, że woda ma pamięć i tym samym możliwość zapisu i transferu informacji (https://www.tajemnice-swiata.pl/niezwykla-pamiec-wody/).

Dlatego też, inicjowane przez Ducha życie powstaje w wodzie a następnie rozwija się i ewoluuje, inspirowane informacją generowaną przez świadome środowisko oraz swoją własną wolną wolę. Te inspirujace życie informacje mogą być dla niego korzystne i niekorzystne gdyż istnieje wolna wola a poza tym, istnieje środowisko które świadomie może te informacje modyfikować, wpływając na kształt i rozwój tego życia.

Proces manipulacji informacją zapisywaną w wodzie udowodnił także dr Masaru Emoto. Pozytywne dla życia intencje były zawsze zapisane w wodzie jak harmonijne konfiguracje podstawowych klastrów:

..........................

natomiast intencje negatywne i szkodliwe dla życia miały obraz zdeformowany:

.........................

Większość ludzi żyjących świadomie na ziemi, doskonale się orientuje, że cała ludzkość jest manipulowana przy pomocy informacji. Niezbyt zorientowani w temacie z racji swojego niskiego poziomu świadomości, wszelkie przejawy wolnej myśli i wyższego poziomu swiadomości kwalifikują do tzw teorii spiskowych. Nazewnictwo podrzucone mediom przez samych manipulatorów oczywiście.

Aby się o tym przekonac wystarczy posurfować w internecie w poszukiwaniu informacji które otwierają oczy na prawdziwy świat w jakim żyjemy: https://www.youtube.com/watch?v=0wlYQ5wDM8M .Faktem jest, że jeśli moglibyśmy się uwolnić od tej manipulacji i odzyskać możliwość świadomego życia według schematu zaoferowanego nam przez Stwórcę, to nasze życie na ziemi musiałoby się diametralnie zmienić.
Byłaby to rewolucyjna zmiana nie tylko w sferze prawdziwej natury otaczajacego nas świata, ale totalna zmiana w sferze szeroko pojętej edukacji i oferowanych nam dogmatów i prawd, na bazie których ukształtowana została nasza ludzka egzystencja na Ziemi.

Jeśli istnieje możliwość zapisywania informacji w wodzie, z której w większości składa się człowiek, to bardzo łatwo jest sobie wyobrazić, jak dzięki wodzie można kontrolować ludzi, znając składowe informacji np. powodujących raka, stwardnienia rozsiane, astmę, itd. Przecież wystarczy te informacje rozpylić w wodzie którą codziennie wdychamy! Tak to tez sie robi i to coraz bardziej efektywnie i coraz bardziej wyrafinowanymi metodami - bo wszystko tak naprawdę jest informacją.

Tak więc szansa na lepszą przyszłość, to uwolnione od degradujacego nasze życie informacyjnego chaosu medium, jakim jest woda którą codziennie pijemy.


INFORMACYJNE OCZYSZCZANIE WODY TO SPOSÓB NIE TYLKO NA ZDROWIE

Natura jest tak zaprojektowana przez Stwórcę, że radzi sobie także z informacyjnym oczyszczaniem wody. Najbardziej znanym sposobem jest vortex czyli wirowanie, które możemy zaobserwować w przyrodzie. Efekt ten wykorzystuje także człowiek, bowiem istnieje wiele urządzeń na świecie, oczyszczających wodę informacyjnie w oparciu o to naturalne zjawisko (https://www.alivewater.com/, http://mineralwaterfilter.co.uk/products-page/domestic-water-systems/vortex-water-harmoniser/, https://www.fractalwater.com/catalog/super-imploder/). Kolejnym naturalnym sposobem oczyszczania informacyjnego wody są wyładowania atmosferyczne.

Zapewne każdy miał okazję przyjrzeć się bliżej, przynajmniej raz w życiu, burzy z piorunami. Lakoniczne i bardzo ogólnikowe określenie tego zjawiska w Wikipedii świadczy o zupełnym nierozumieniu a nawet i naukowej dyslekcji autora lub autorów. Plusem jest, iż zjawisko to określono jako naturalne.

Cały proces takiego "wyładowania elektrostatycznego" ma jednak bardzo głęboki sens w odniesieniu do wody i jej przeznaczenia w środowisku życia na ziemi. Wszelkie działania we wszechświecie jak też obecnej w nim materii ożywionej, są przez cały czas kontrolowane przez prawa natury ustanowione przez Stwórce. Odbywa się to oczywiście poprzez przepływ informacji. W fizycznie hermetycznym środowisku Ziemi wszystko z wszystkim "rozmawia" używając swojego własnego języka i stosując wypracowane w drodze ewolucji swoiste sposoby komunikacji, które są zapewne inne na każdym poziomie istnienia czy egzystencji.

Poznawaniem tych osobliwych form komunikacji od dawna zajmują się naukowcy na całym świecie.
Wiele już odkryto ale do całkowitego poznania natury wszechrzeczy oraz życia jako takiego, jeszcze długa droga.

Wśród naukowców zajmujących się komunikacją na poziomie subatomowym, sa też tacy
którzy służą elicie pragnącej kontrolować ludzkość na wszelkich możliwych poziomach.
Elicie dążącej do totalnego zniewolenia ducha człowieka, tak aby pozbył się kontaktu
ze Stwórcą i zapadł się w materię, której oni hołdują.

Słudzy i agenci tej elity wykorzystują obecnie wszelkie możliwości
i manipulują informacją do osiągnięcia swoich celów, ale oczywiście "jasna strona Mocy"
czyli ludzkość wstępująca na wyższy poziom świadomości, ma do dyspozycji
o wiele większy potencjał. Są to odwieczne prawa natury, których nie sposób pokonac.

Oczyszczanie głównego narzędzia przekazu informacji, jakim jest woda,
odbywa się naturalnie, właśnie poprzez wyładowania atmosferyczne. Woda jest wszechobecna tam gdzie istnieje życie!

W środowisku wodnym atmosfery piorun kulisty przenosi się z ogromna szybkością tworząc widoczne na niebie błyskawice. To one deklastrują obecną w atmosferze wodę, uwalniając ją od chaosu zapisanych w niej informacji. Taka wolna od chaosu woda w postaci heksagonalnych klastrów napełnia się informacją życia bezpośrednio od Ducha przepełniającego cały wszechświat, tworząc podstawowe pola informacji, niezbędne do kreacji życia, zgodnie z intencją Stwórcy.
To właśnie te pola, z najbardziej przestrzennie harmonijnym układem molekuł wody, są bezpośrednim, materialnym efektem działania Ducha.

Reasumując - jeśli pojedyncza molekuła wody jest pierwszym materialnym efektem kreacji żywej materii przez Stwórcę, to heksagonalny układ molekuł jest informacją najczystszej formy inicjacji życia, którą niesie Duch z intencji Stwórcy.

Woda obecna w naturze z racji swojej informatycznej funkcji zapisuje wszystkie informacje kreowane przez środowisko. Posiada ogromne możliwości takiego zapisu, ale tak jak każde medium, po pewnym czasie zapełnia się informacyjnym chaosem - zwłaszcza, jeśli niektóre informacje, te niezgodne z prawami natury, zaczynają w niej dominować.

Aby więc odbudować swoje możliwości kreacji, za sprawą ustanowionych przez Stwórce praw natury, przechodzi ona naturalny proces oczyszczania informacyjnego, który m.in. odbywa się dzięki wyładowaniom atmosferycznym. To wszystko odbywa się naturalnie i bez udziału człowieka. Zjawisko to wykorzystywał kiedyś Nikola Tesla a dzisiaj wykorzystują współcześni naukowcy i pasjonaci życia w zdrowiu.

Innym, naturalnym sposobem informacyjnego oczyszczania wody jest proces jej obiegu w przyrodzie: ziemia, rośliny, wyparowywanie do atmosfery, skraplanie lub zamarzanie w atmosferze - ziemia ..............itd. Jest to naturalny cykl samoistnego uszlachetniania sie wody pod względem informacyjnym, zgodnie z prawami przyrody zainicjowanymi przez Boską matrycę kreacji.

Nie trzeba chyba nikomu udowadniać, że wody znajdujące się na dużych głębokościach są w dużej mierze wolnymi od informacyjnego chasu. Np wody artezyjskie, oligoceńskie, prekambryjskie - są praktycznie wolne od chaotycznej informacji wprowadzanej do wody w celu manipulacji ludzkością. Co prawda wierzchnie warstwy ziemi zawierają obecnie ogromnie dużo chaotycznej informacji niezgodnej z matrycą kreacji (tony nieczystości, trujace środki ochrony roslin, i maga tony środków czystości....... to woda która znajduje sie na głębokości 400m raczej nie ma możliwości informacyjnego skażenia od nawierzchni.

 

Technologia Nano Aqua

nanoaqua

Człowiek, aby uwolnić sie od wody której informacja degeneruje jego strukturę energetyczną utrzymujacą w odpowiedniej kondycji zdrowotnej ciało fizyczne, opracował wiele metod oczyszczania wody. Także metod oczyszczania informacyjnego. Do takich m.in. można zaliczyć technologię wykorzystującą efekt piorunka kulistego, co w praktyce sprowadzone jest do wyładowania jarzeniowego w próżni i nazywane jest także "zimną plazmą". Legendarny już, aczkolwiek praktycznie współczesny naukowiec Nikola Tesla, był jednym z największych prekursorów praktycznego dla człowieka, wykorzystania tego zjawiska. Istnieje wiele przekazów na temat jego odkryć, z których dużo jest informacyjnie zmanipulowanych tak aby wiedza tego geniusza nie została wykorzystana (jak podejrzewam) do zrozumienia przez masy, prawdziwej istoty świata. Bazując na utartym już nazewnictwie nano-woda, nazwałem tą technologię: Nano Aqua Technology.

Faktem jest, że niektóre aspekty wiedzy Tesli wykorzystywane są już w praktyce na całym świecie, a szczególnie aktywni w tym są Rosjanie. Chodzi oczywiście o temat "zimnej plazmy", który do Polski przywiózł ze wschodu niejaki Igor Yelkin z Białorusi. Wynikiem tej "przywózki" było opracowanie technologii uszlachetniania wody i produkcja nano-wody dla celów przemysłowych i konsumpcyjnych. Pionierem wdrożenia tej technologii jest znana w Polsce i zapewne poza jej graniczami, firm Nantes z Bolesławca. Kosmetyki na bazie wody deklastrowanej technologią Nano Aqua zawojowały juz Polske i niektóre kraje EU a ostatnio Nantes wprowadził na rynek zdeklastrowana wodę pitną. Nie obyło się oczywiście bez problemów, bo jak zwykle machina urzędnicza w Polsce, nie była w stanie zaakceptować wody zdeklastrowanej, rzucając firmie Nantes kłody pod nogi w procesie jej legalizacji. No ale przecież nasi urzędnicy państwowi wszelkie przepisy opracowane na najwyższych szczeblach zawsze interpretują po swojemu i nikt im za to nic nie zrobi - takie życie w tym kraju.

Obecnie urządzenia plazmowe opracowane przez I. Yelkina i modyfikowane niejednokrotnie przez ludzi świadomych celu do jakiego zostały stworzone, zyskują coraz bardziej na popularności - szczególnie w kwestii produkcji wody mającej pro-zdrowotne zastosowanie. Niektórzy traktują temat bardzo poważnie i prowadzą równolegle badania efektywności takiej wody w przywracaniu do zdrowia. Doświadczenia, z reguły prywatne, koncentrują się przede wszystkim na nowotworach - dzumie XXI wieku. Większość pracujących nad tym tematem korzysta jednak z doświadczeń i badań przeprowadzonych przez firmę Nantes.

Ludzie zajmujący się tematem wody uszlachetnianej zimna plazmą (tzw. wody plazmowanej czy deklastrowanej) to generalnie pasjonaci zdrowia i długowieczności, poszukujący panaceum na choroby cywilizacyjne. Poświęcają na to nierzadko swoje z trudem zdobyte fundusze, nie szczędząc własnego czasu i energii. Niestety nie znajduja oni zrozumienia ani też poparcia w kręgach medycznych zdominowanych przez "lekomafię" i woda plazmowana musi być potajemnie szmuglowana do potrzebujących.

Z doświadczeń wspomnianych powyżej pasjonatów zdrowia wynika, że pozytywne wyniki zdrowotne uzyskiwane dzięki wodzie uszlachetnianej technologią Nano Aqua, należy zawdzięczać jej czystości informacyjnej. Okazuje się bowiem, że woda która znajdzie sie w polu działania zimnej plazmy, modyfikuje swoją strukturę molekularną poprzez zmianę chaotycznej konfiguracji klastrów na heksagonalne, harmonijne przestrzennie sekwencje klastrów, takich jakie wystepują w naturze. Oznacza to, że uwolniona od informacyjnego chaosu woda, powraca do swojej pierwotnej struktury nadanej jej przez Stwórcę.

Taka woda jest otwarta na komunikację z Duchem kreacji i można do niej wprowadzić kod informacyjny pozwalający na przepływ informacji w postaci subtelnej duchowej energii zdolnej do uzdrowienia człowieka na poziomie fizycznym. Kod informacyjny aktywuje bowiem w wodzie Liquidum Divine.

 

Technologia Neoaquam

Technologia Neoaquam opracowana przez dr Mokwińskiego, jak on twierdzi, nie wykorzystuje efektu pioruna kulistego a jedynie splątania kwantowe - cokolwiek to oznacza, autor nie ujawnia niestety. Faktem jest, że cały proces nie przebiega w próżni, jak to w przypadku technologii Nano Aqua, gdzie wykorzystany został efekt pioruna kulistego.

Technologia deklastracji wody opracowana przez dr Mokwinskiego niestety jest tajna, ale jak twierdzi autor, nie tylko bardzo efektywnie oczyszcza wodę informacyjnie, ale także przywraca jej element duchowej świadomości który otrzymała podczas Boskiej kreacji.

Jak twierdzi inwentor, odbywa się to w naturalnie wykreowanym przez niego procesie, pozwalającym na rozpięcie pola  struktury fizycznej, splątanie warstwowe pola energii, odbicie wzorca struktury fizycznej, odwirowanie rezonansowe z wypartego chaosu zdarzeń, zawiązanie kryształów, wpięcie ziarna informacji początku, spięcie tuneli warstw dziewięciu, oraz opcjonalnie: wprowadzenie zapisu fraktalnego (chemicznie, fizycznie z 5-ciu przestrzeni, intencyjnie i świadomością z ducha), wybudzenie kwarkowe i dyfrakcyjne wpięcie świadomości.

Jakkolwiek brzmi to więcej mistycznie niż naukowo, to jest proces jakiemu poddana musi byc woda aby powróciła do Źródła a informacja którą niesie od Stwórcy nie była zmanipulowana. Proces Neoaquam uwalnia wodę z informacyjnego chaosu i przywraca wodzie Boskie przesłanie, świadomość i Ducha kreacji, które inicjowane jest specjalnym kodem uruchamiającym Liquidum Divine.

Dopiero w takiej postaci spożywana przez człowieka i wykorzystywana przez naturę żywą woda, przywraca Boskość całemu stworzeniu, uwalniając je od wszechobecnej manipulacji. Organizmy żywe odzyskują Boską tożsamość i powracaja do pierwotnej matrycy opartej na pokoju, miłości i harmonii, zgodnie z intencją Stwórcy.

Obydwie, przedstawione powyżej technologie mają zastosowanie w systemie przepływowym wody oraz w systemie naczyń zamkniętych. To dlatego można wodę uszlachetnić poprzez hamonijną konfigurację jej pól informacyjnych, nawet jeśli ona znajduje się w zamknietym naczyniu. Dotyczy to również wszelkich produktów zawierających wodę - ich efektywność zwiększa się dzięki takiemu bezinwazyjnemu procesowi od 30% do 50% jak potwierdzają doświadczenia.

Pozytywne dla człowieka efekty informacyjnego oczyszczania wody z trudem przemawiają, nie tylko do zmanipulowanej fałszywymi prawdami i dogmatami społeczności ale spotykają się ze zmasowanym atakiem naukowców utwierdzonych w teoriach i hipotezach systemu E=MC2

 

Wolna od informacyjnego chaosu woda jest jedynym sposobem na z drowe i długie życie

Podstawą kreacji życia i jego ewolucji jest informacja zapisana w wodzie. Stosowane w całym cywilizowanych świecie, tradycyjne oczyszczanie wody z obecnych w niej elementów stałych, w bardzo znikomym stopniu reorganizuje jej strukturę molekularną i praktycznie nie uwalnia jej od informacyjnego chaosu.

Skutecznym sposobem na informacyjne oczyszczenie wody jest proces jej deklastracji, zsynchronizowany z elementami naturalnej modyfikacji jej struktury poprzez wykorzystanie energii Ducha obecnej w całym wszechświecie. Do uwolnionej z chaosu informacyjnego wody możemy wpisać kod aktywujacy Liquidum Divine.

Dopiero taka wodę pijąc odzyskujemy moc bezpośredniej komunikacji z Duchem a poprzez niego z samym Stwórcą. Niepotrzebni nam są inni pośrednicy. Nasze szczere intencje i zgodne z prawami natury marzenia, dzięki tej wodzie materializują się na poziomie fizycznym.

 

Homeostaza organizmu zależy od harmonijnego układu cząsteczek wody

Rozumując na bardziej subtelnym poziomie aniżeli fizycznym (chemia), woda, to idealna symbioza energetyczna dwóch przeciwstawnych sobie elementów (+/-) jakimi są wodór i tlen, co po ludzku możemy porównać do bezwarunkowej "miłości" tychże elementów. Zapewne o takiej właśnie "miłości" wspomniał Einstein dedukując, że to ona sprawia iż wszechświat wogóle istnieje. Cząsteczka wody to dwa atomy wodoru i jeden atom tlenu.
.
Natomiast woda którą widzimy w praktyce, to zbiór tych cząsteczek zwanych także molekułami, który może być harmonijny lub nie, w zależności od warunków w jakich te cząsteczki się znajdą, czyli tak naprawdę od informacji jaką woda pozyska z otoczenia. Fakt przyswajania informacji oraz jej projekcji geometrycznej przez wodę udowodnił Masaru Emoto z Japonii. Od niego właśnie pochodzi stwierdzenie, że "woda ma pamięć".

Jak dowiedziono, informacja docierająca do wody jest przez nia absorbowana, zapisywana i przekazywana co oznacza, że woda jest informacyjnym medium e środowisku w którym się znajduje. Biorąc pod uwagę, że informacja to w naszym rozumieniu coś w rodzaju wibracji energetycznej o zróżnicowanej częstotliwości, to zapis tej wibracji w wodzie sprawia, iż molekuły tworza tzw. klastry a z nich różne konfiguracje geometryczne, bardziej lub mniej symetryczne wg naszego postrzegania.
.
Przyjęte zostało, że informacje (wibracje) pozytywne tworzą symetryczne układy molekuł i klastrów co przejawia się pięknymi w naszym odczuciu estetycznym figurami geometrycznymi a informacje negatywne tworzą nieregularne i w naszym odczuciu nieestetyczne kształty.

Za idealny układ molekuł przyjęto klaster heksagonalny i taki układ można uznać za podstawowy poziom równowagi Ying Yang. Następny poziom harmonii Ying Yang to symetryczna konfiguracja całych klastrów, tworząca na fotografiach dr Emoto przepiękne kształty, co jak sprawdzono, nadaje wodzie specjalne właściwości, np uzdrawiające. W odniesieniu do żywego organizmu jest to logiczne, gdyż taki harmonijny układ tworzy kolejną harmonijną strukturę w której znajduja się komórki i organy, a te będąc w rownowadze Ying Yang będą funkcjonować też harmonijnie, czyli zdrowo.

Heksagonalny układ molekuł heksagon             EmotoHarmonijny układ klastrów

Pojęcie równowagi Ying Yang odnosi sie więc do wszystkich elementów wszechświata ale w wodzie ma ono szczególne znaczenie ponieważ woda jest kreatorem życia z inspiracji ducha! Jeśli więc woda będzie w harmonii to informacje które ona przesyła będą docierać bezproblemowo i tam gdzie są, zgodnie z prawami natury, potrzebne. Jeśli transfer i wymiana informacji będzie się odbywać w środowisku żywego organizmu, to również życie, przez tę informację kontrolowane, będzie harmonijne. Harmonia energetyczna to nic innego jak homeostaza środowiska życia czyli po ludzku zdrowie a zapewne i szczęście, jeśli to życie dotyczyć będzie człowieka. Dlatego tak bardzo ważne jest dbanie o harmonię elementów Ying Yang w każdej strukturze energetycznej.

Chaotyczny układ cząsteczek wody wprowadza chaos informacyjny na poziomie komórkowym organizmu
co uruchamia procesy chorobowe

Chaos w jakimkolwiek środowisku energetycznym, wczesniej czy później, prowadzi do destrukcji tego środowiska! Woda, jako element przepływu informacji, pomimo naturalnej zdolności do utrzymania harmonii, w dzisiejszej dobie chaosu i wszechobecnej dezinformacji, ma bardzo utrudnione warunki do samooczyszczania się. Tak się również dzieje, że siły przeciwne rozwojowi świadomości ludzi, wykorzystują możliwości medialne wody do manipulacji człowiekiem na wielu poziomach życia, szczególnie w sferze emocjonalnej. Degeneracja właśnie tej sfery odpowiedzialna jest za przeważającą ilość chorób cywilizacyjnych ludzkości.

 

Copyright 2011 ALPOL DESIGN INTERNATIONAL, Wszelkie prawa zastrzezone
Możesz korzystać z treści tej strony podając nasz link http://www.zyciodajna.pl