WWW.ZYCIODAJNA.PL
START
KONTAKT
PORADNIA
BUTIK ZDROWIA
GDZIE PO ZDROWIE
TingNam
TingNam
TYBETAŃSKA MOC UZDRAWIANIA
zapisana w wolnej od informacyjnego chaosu wodzie

www.tingnam.com

Woda ze Zdroju Jelenia Struga w czasie ceremonii uświęcenia otrzymała tybetańską nazwę Ting Nam. Oznacza to, że od chwili ceremonii uświęcenia, jest ona nośnikiem wykreowanej mocą umysłu lamy Chongtula Rinpoche, nieprzemijającej, uzdrawiającej informacji energetycznej, zapisanej na poziomie molekularnym, uwolnionej od informacyjnego chaosu wodzie dzięki technologii NEOAQUAM.

Ta informacja, po dotarciu na poziom subatomowy komórek organizmu, wszystkim ludziom dobrej woli, mającym autentyczną i niczym nie zachwianą intencję uzdrowienia swojego ciała, pomaga w dojściu do szeroko pojętego zdrowia, czyli uzyskania energetycznie harmonijnej homeostazy całego organizmu. Dotyczy to wszelkich anomalii zdrowotnych organizmu człowieka określanych jako choroby cywilizacyjne a szczególnie nowotworów.

UZDRAWIAJĄCY EFEKT WODY TING NAM

Ludzie o szerokich horyzontach myślowych, żyjący świadomie i z wiarą w Boski porządek wszechświata dobrze wiedzą, że czysta, nie zakłócona jakąkolwiek negatywną informacją, intencja z poziomu energii serca, jest zdolna zmienić strukturę DNA! Programowanie wody od dawna już nie jest przecież tajemnicą! Czy dzisiaj kogokolwiek dziwi, że dzięki modlitwie ksiądz święci wodę nadając jej cudowne właściwości? Może to robić każdy, jeśli jego intencja jest szczera i płynie prosto z serca.

Tak działa również każda modlitwa, niezależnie w jakim języku jest wypowiadana. Jeśli do tego jeszcze dołożymy wizualizację tych uzdrawiających intencji i końcowego efektu uzdrowienia podczas picia wody, to zmaterializujemy sam efekt uzdrawiania! Do wprowadzenia uzdrawiającej informacji do wody ze Zdroju Jelenia Struga została wykorzystana mądrość i wiedza tybetańskich mnichów.

Efekt uzdrawiający wody Ting Nam ze Zdroju Jelenia Struga jest zauważalny i odczuwalny na poziomie ciała, umysłu i ducha w różny sposób przez każdego człowieka i w różnych okresach czasowych. Zależy to od stopnia zaawansowania choroby oraz od autentyczności i mocy zaangażowania chorego w zdrowienie, na wszystkich poziomach egzystencji, szczególnie na poziomie umysłu.

ZDROWIE CZŁOWIEKOWI PRZYWRACA LIQUIDUM DIVINE

Woda to autostrada informacji płynącej od Ducha, realizujacego intencje Stwórcy, do materii ożywionej i odwrotnie. Jesli obydwa pasy tej autostrady nie sa zablokowane, to niezależnie przez jakie środowisko ona biegnie, informacja bez przeszkód płynie. Jeśli intencja wyzdrowienia jest szczera i zgodna z Boskim prawem kreacji i ewolucji, to chory otrzymuje Liquidum Divine (błogosławieństwo Boskie) i powraca do zdrowia.

Jedynie w przypadku gdy jeden lub obydwa pasy informacyjnej autostrady są zablokowane, nie jest możliwy swobodny przepływ informacji i zdrowienie nie nastepuje. W każdym takim przypadku wina leży po stronie chorego niestety, gdyż Duch nie ma nigdy złych intencji. Chyba, że na autostradę dostanie się ktoś, kto celowo ją "zakorkuje". Czasami dzieje się to na prośbę chorego niestety. Jedynym "lekarstwem" na taką sytuację jest oczyszczenie autostrady, co jest możliwe właśnie dzięki wolnej wodzie Ting Nam.

UZDRAWIANIE TO NATURALNY PROCES

Uzdrawianie, w każdym przypadku, odbywa się samoistnie w oparciu o naturalną moc organizmu człowieka uzyskaną od Stwórcy. Dzieje sie tak dlatego, że wykreowany przez Stwórcę wszechświat, którego bez wątpienia człowiek jest nierozłączną częścią, to dzieło oparte na harmonii i idealnej symbiozie energetycznej, którą można porównać do miłości i pewnie miłością - tyle że w szerokim tego słowa znaczeniu - jest.

Harmonia to nic innego jak równowaga energetyczna pomiędzy dwoma (minimum) całkowicie odmiennymi elementami lub czynnikami, tak naprawdę przyciągającymi się lub oddziaływującymi na siebie na platformie atrakcyjności, ale nie łączącymi się ze sobą. To własnie zależność tych elementów od siebie sprawia, że samoistnie dążą one do harmonii zgodnie z Boskim prawem kreacji, istnienia, rozwoju i dążenia do doskonałości jaką jest Stwórca.

Zachowanie tej harmonii na wszystkich poziomach holistycznej struktury człowieka i trwanie w niej zgodnie z Boskimi prawami natury, to nic innego jak pojmowane przez nas zdrowie.

WODA PRZEKAZUJE CIAŁU POLECENIA ZGODNIE Z NASZYMI INTENCJAMI

Woda w procesie utrzymania i zachowania zdrowia ma bez wątpienia największe znaczenie. Jest nośnikiem informacji docierającej do komórek ciała, na najbardziej subtelne poziomy ludzkiego organizmu. Tam bowiem, na tym najniższym, energetycznym poziomie organizmu, jest najłatwiej i najszybciej naprawić dysharmonię, bo stamtąd zaczyna się proces chorobowy i tam również jest inicjowane zdrowienie!

Prawidłowa, elementarnie harmonijna informacja jest w stanie zdominować dysharmonię na poziomie energetycznym organizmu i doprowadzić do homeostazy, uzdrawiając ciało na poziomie fizycznym. Taką informację może wprowadzic do wody każdy, kto jest czysty duchem i w symbiozie z prawami natury. Proces ten odbywa się praktycznie natychmiastowo, jeśli nośnik tej informacji, czyli woda, jest uwolniona od informacyjnego chaosu wprowadzonego do niej przez siły manipulujące zdrowiem człowieka i jego rozwojem duchowym. Woda dostępna ze Zdroju Jelenia Struga jest właśnie taką wolną wodą!

Woda oczyszczona z negatywnych i destrukcyjnych dla człowieka informacji, staje się nie tylko ponownie łącznikiem Ducha z żywą materią jaką jest człowiek ale także kurierem dostarczającym nasze intencje zdrowienia na poziom komórek naszego organizmu, tam gdzie organizują się procesy naprawcze i regeneracyjne.

TWOJE MYŚLI TWORZĄ RZECZYWISTOŚĆ

Paradoksem jest, że to dzięki wodzie żyjemy, chorujemy i zdrowiejemy! Wszystko to dlatego, że tak w nas, jak i we wszystkich organizmach żywych, właśnie woda jest nośnikiem informacji które kreują, utrzymują i kończą życie w sferze materialnej. To dlatego przysłowie "co posiejesz to zbierzesz" jest zawsze aktualne!

A skąd się bierze informacja? Pierwszą informacją było SŁOWO które uruchomiło proces kreacji wszystkiego co istnieje. Process ten ciągle postępuje a my bierzemy w nim aktywny udział. Przez cały czas, my sami i całe nasze żywe otoczenie generuje informacje ewolucji które są zapisywane właśnie w wodzie i transmitowane zgodnie z prawami natury i ustalonym porządkiem, tam gdzie są potrzebne. Woda jest praktycznie wszechobecna!

Fenomen transmisji informacji przez wodę jest niewytłumaczalny z naukowego punktu widzenia lecz autentycznie obecny we wszystkich kulturach świata, a przez te na wyższym poziomie świadomości, przyjmowany jako coś naturalnego, co było zawsze. 

SANUM PER AQUAM - ZDROWIE DZIĘKI WODZIE

Tradycja uzdrawiania przez wodę została spopularyzowana w czasach świetności imperium rzymskiego. Juz wtedy ludzie zdawali sobie sprawę z magicznej mocy myśli i intencji wykorzystywanych przez wodę do doskonalenia i utrzymania zdrowia całego ciała. Dzisiaj próbują to niedbale kontynuować wszechobecne placówki SPA, ale tylko niektóre spełniają prawdziwe przesłanie tradycji Sanum Per Aquam.

Dzięki wolnej wodzie Liquidum Divine wykorzystywanej w Jelenia Struga Medical SPA, placówka ta jest naturalnym uzdrowiskiem i z honorem kontynuuje tradycję Sanum Per Aquam. Pijąc wode Ting Nam otrzymujesz Boskie błogosławieństwo zdrowia i długowieczności.

Woda Ting Nam przywraca zdrowie i jest dostępna dla wszystkich potrzebujących. Poza unikalnym działaniem zdrowotnym na fizyczna strukturę człowieka, woda ta wprowadza pokój i harmonię ducha oraz podnosi świadomość na wyższy poziom.

 

TingNam

Ting Nam

SPECJALNA EDYCJA KLUBOWA
Ting Nam
Liquidum Divine

Woda uszlachetniona technologią NEOAQUAM 
uzdrawia holistyczną strukturę człowieka przywracając jej pokój, miłość i harmonię zgodnie z Boską matrycą kreacji. Porządkuje ona chaos informacyjny i otwiera drogę dla energii Ducha niosącej nam Liquidum Divine, szczególnie w sferze poziomu świadomości i szeroko pojętego komfortu życia związanego ze zdrowiem.

2 litrowy gąsior ze szkła kobaltowego to oferta specjalna przeznaczona dla ludzi borykających się z przewlekłymi chorobami cywilizacyjnymi , szczególnie z nowotworami lub narażonymi na ciągły stres oksydacyjny i dysharmonię energetyczną oraz dla tych przebywających w toksycznych i informacyjnie zmanipulowanych środowiskach.

Wskazówki dotyczące wykorzystania tej wody do uzdrawiających kuracji znajdują się w broszurce informacyjnej załączonej do opakowania.

 

EDYCJA GREEN SPA
Ting NamNaturalna Woda Źródlana z mocą uzdrawiania holistycznej struktury człowieka.

Obniża negatywne skutki stresu oksydacyjnego powstającego w wyniku dysharmonii emocjonalnej.

W przypadkach przewlekłych chorób cywilizacyjnych aktywizuje system regeneracyjno-naprawczy organizmu i uruchamia proces jego rewitalizacji.

Butelka szklana 330 ml w zestawie po 6 lub 12 szt.
albo w opakowaniu okolicznościowym (tuba)

 


 

WARTO WIEDZIEĆ

Kiedy poziom wody w naszym ciele spadnie zaledwie o 2%, poziom odczuwalnej energii i koncentracji spada aż o 25%.
Kiedy poziom wody spadnie zaledwie o 3%, poziom naszej energii, koncentracji i dobrego samopoczucia spada aż o 75%!

 

Copyright 2011 ALPOL DESIGN INTERNATIONAL, Wszelkie prawa zastrzezone
Możesz kopiować treści tej strony podając nasz adres www.zyciodajna.pl