spa Jeśli wyzwolisz się z narzuconych ograniczeń to zrozumiesz, że każdy człowiek bez wyjątku, może żyć
zdrowiej dzięki wodzie!
PORADNIA

WODA PLAZMOWANA i PLAZMOWA

Pojęcie wody plazmowanej pojawiło się stosunkowo niedawno i raczej spontanicznie - kiedy zaczęto mówić o zimnej (niskotemperaturowej) plazmie. Pierwsze, znaczące efekty oddziaływania takiej plazmy na wodę, uzyskano w firmie Nantes z Bolesławca, gdzie udowodniono także pozytywny wpływ tak "zmodernizowanej" fizycznie wody na wiele aspektów życia człowieka i środowiska. Firma Nantes nazwała swoją wodę "Nanowodą" z uwagi na jej "rozdrobnioną" strukturę molekularną, co zostało niejako udowodnione w niezwykłym zachowaniu tej wody szczególnie jako rozpuszczalnika. Doświadczenia w tym zakresie trwają nadal a tematem zainteresowanych jest coraz więcej. Szkoda tylko, że obejmują one tylko sferę fizyczną wody. Po konsultacjach z fachowcem zajmujacym się badaniami nad efektywnością wody poddawanej działaniu niskotemperaturowej plazmy, opierając się na własnych spostrzeżeniach i odczuciach, mogę powiedzieć, że:

Woda plazmowana to woda, która przez pewien określony czas pozostaje w polu emanacji światła specjalnej lampy jarzeniowej, generującej pole energii plazmowej porównywane do energii pioruna kulistego. W praktyce wyglada to w ten sposób, że woda pobierana z sieci wodociągowej, wolniej lub szybciej opływa włączoną lampę jarzeniowa, dzięki czemu przebywa w polu energetycznym generowanej przez lampę plazmy. W efekcie tego, chaotyczna struktura molekularna wody ulega przestrzennej modyfikacji i uzyskuje harmonijną konfigurację, zgodnie z zasadą Boskiej harmonii obowiązujacej w przyrodzie. Podczas tego procesu, woda samoistnie oczyszcza się z informacyjnego chaosu a jej chaotyczny układ klastrów odzyskuje pierwotną harmonię. Zwiększa się także jej pojemność informacyjna przez co uruchomiona zostaje możliwość transferu informacji życia. W takiej postaci woda może otrzymać kod energetyczny otwierający jej drogę na przepływ subtelnej energii duchowej ze Źródła do materii ożywionej w której sie znajdzie.

W zależności od czasu przebywania wody w energetycznym polu plazmy, jej struktura klastralna staje się bardziej lub mniej "rozdrobniona" - co zauważono w doświadczeniach firmy Nantes. Zapewne oznacza to, że jej harmonijnie skonfigurowane klastry są mniejsze lub większe gdyż praktycznie można doświadczyć wrażenia, że jest ona mniej lub więcej "miękka". Jej fizyko-chemiczne właściwości jako rozpuszczalnika są więc bardziej lub mniej efektywne, co wykorzystać można na wiele sposobów w doskonaleniu naszego życia.

Woda Plazmowa - orędownicy technologii dr Keshe, zresztą także on sam, wodą plazmową (plasma water) nazywaja wodę która jest aktywowana przez GANSy - wg Keshe, jest to materialna manifestacją gazu w stanie nano cząsteczkowym, która emituje energie plazmowe (http://plazmaforum.pl/pytania-i-odpowiedzi/pytanie/co-to-jest-gans-do-czego-sluzy-gans/),
( http://kfssi.edu.pl/index.php/artykuly2/134-co-to-jest-gans). Woda plazmowa z GANSu zawiera jego informację i z doświadczeń jej użytkowników wynika, że może być dodatkowo programowana czyli nasycana informacją przez nas samych. Jej struktura molekularna dotychczas niestety nie była przebadana.

Niskotemperaturowa plazma jest także w stanie zmodyfikować molekularnie wodę zamkniętą w pojemniku, który został umieszczony na jakiś określony czas w reaktorze generującym taką plazmę. Energia plazmy posiada w takim reaktorze o wiele większą moc i może odziaływać na strukturę wody poprzez ściany pojemnika w której ona się znajduje. Tak uszlachetnioną wodę z uwagi na odmienny proces technologiczny nazywamy plazmową.

Efekt końcowy jest praktycznie taki sam jak w przypadku pola energetycznego plazmy generowanej przez lampę jarzeniową. Tyle, że w tym przypadku istnieje możiwość plazmowego uszlachetniania wody w zamkniętych pojemnikach. Sprawdza się to w przypadkach, kiedy nie można fizycznie ingerowac w strukturę wody, np. przy uszlachetnianiu szpitalnej soli fizjologicznej lub też produktów spożywczych zawierających wodę a zamkniętych szczelnie w oryginalnych opakowaniach.

Energia plazmy, porównywalna z energią pioruna kulistego (wg określenie jednego z fizyków) występującego w przyrodzie, oczyszcza wodę z informacyjnego chaosu i porządkuje jej strukturę molekularną doprowadzając do harmonijnej konfiguracji przestrzennej jej klastrów. Teoretycznie, taka struktura może osiągnąć poziom nano cząsteczkowy - stąd częste nazewnictwo tak uszlachetnionej wody - "nano-woda". Nie bez przyczyny, ta technologia zyskała nazwę NanoAqua Technology (Life Improvement Institute LLC).

Teoretycznie, najmniejszymi klastrami jakie można uzyskac w procesie deklastracji zimną plazmą, są klastry heksagonalne. Ich przestrzenne, harmonijne konfiguracje sprawiają, że woda nabiera niezwykłych cech życiodajności i może być programowana. Można tego doświadczyć obserwując właściwości tej wody w praktycznych zastosowaniach, gdyż nie istnieją mierniki lub przyrządy które są w stanie zaobserwować i udokumentować wizualnie jej strukturę molekularną.

Chociaż uporządkowana struktura informacyjna wody pozwala na bardzo efektywne wykorzystanie jej atrybutów fizycznych, tak w życiu człowieka jak i w egzystencji wszelkiej materii której podstawą życia jest woda, to najważniejszym jej atrybutem jest jednak funkcja przekazu subtelnej energii duchowej, dlatego też

kluczem do uzyskania najlepszych efektów zdrowotnych i użytkowych przy korzystaniu z wody plazmowej lub plazmowanej jest Liquidum Divine !

Pomimo tego, że każda woda z uporządkowaną strukturą informacyjną (deklastrowana - plazmowa lub plazmowana) uzyskuje status "wolnej wody", to wcale nie znaczy, że posiada ona cudowne właściwości! Faktem jest, że powraca ona do swojej pierwotnej struktury (tzw.pra-wody) i dzieki temu może przynosić efekty jak dawniej, kiedy środowisko ziemi było praktycznie dziewiczo czyste ale zależy to od jakości informacji przez nią przenoszonej do materii ozywionej.

Trzeba sobie jasno powiedzieć, że w naszym totalnie zdegradowanym środowisku, potrzebna jest o wiele bardziej efektywna stymulacja harmonii energetycznej. Możemy to uzyskać wykorzystując energię Boskiej Matrycy Kreacji, której przepływ ze Źródła do materii ożywionej można uruchomić specjalnym kodem informacyjnym, jaki można zapisac w "wolnej od chaosu wodzie". Dopiero taka woda jest zdolna do uzdrowienia tej materii.

Wprowadzenie kodu informacyjnego odbywa się w specjalnie przygotowanym środowisku i z zachowaniem reguł obowiązujących na najwyższych poziomach świadomości. Ceremonia ta otwiera wodzie drogę komunikacji Ducha z materią ożywioną i uruchamia przepływ Liquidum Divine - energii zdolnej do naprawy wszelkich anomalii w strukturze fizycznej a nawet modyfikacji uszkodzonych komórek na poziomie DNA (np. zmutowanych komórek nowotworowych).

Dla zapewnienia ciągłości przepływu uzdrawiającej informacji energetycznej od Ducha do struktury fizycznej żywej istoty, ostatnim etapem kodowania wody jest rytuał aplikacji Pieczęci Energetycznej. Dzięki temu żadne negatywne informacje nie mogą zakłócać uzdrawiania holistycznej struktury istoty, która otrzymała wodę Liquidum Divine i wyraziła za to wdzięczność.

Trzeba tutaj jasno powiedzieć, że proces plazmowania wody musi przebiegać w odpowiednich warunkach, w stosunkowo czystym informacyjnie środowisku a woda po procesie plazmowania musi być koniecznie informacyjnie zakodowana i " zapieczętowana". Inaczej bardzo szybko pochłonie informacje z otaczajacego ja środowiska i jej struktura molekularna zostanie zmodyfikowana. Jeśli ta modyfikacja zakłóci harmonijną konfigurację klastrów, trzeba ja ponownie poddać procesowi deklastracji aby uzyskać pozytywne efekty tego procesu. Prawie wszyscy producenci wody plazmowej i plazmowanej o tym zapominają i

Potwierdzeniem autentycznej efektywności zdrowotnej "wolnej wody" informacyjnej (plazmowanej czy też deklastrowanej) jest certyfikat Liquidum Divine.

wolna woda

WODY PLAZMOWE i PLAZMOWANE Z CERTYFIKATEM "LIQUIDUM DIVINE"

woda informacyjna

Liquid Plasma - eksperymentalna woda plazmowa dopuszczona do spożycia jako woda pitna. Rozlewana na potrzeby eksperymentalnych doświadczeń pro-zdrowotnych, przez niezależną placówkę naukowo badawczą NanoAqua Technologies w Bielawie, prowadzoną przez Sanum Per Aquam Association - Life Improvement Institute LLC, USA.

Doświadczenia pro-zdrowotne prowadzone są na zasadach incognito i wolnej woli ludzi kochających życie. Mają one na celu sprawdzenie efektów w sferze działania tej wody na harmonię energetyczną ciała, umysłu i ducha człowieka.

Woda jest dostępna w pojemnikach 5 i 10 litrowych, dla społeczności międzynarodowej na zasadzie wolnej wymiany prywatnej własności. Kontakt dla zainteresowanych: spa@remedium.us tel. +48 570 510 373

 

Płynące przez naszą wodę Liquidum Divine, przywraca Boskość człowiekowi i wszelkiemu stworzeniu które z tej wody korzysta,
pozwalając im na zdrowe, długie i szczęśliwe życie, kreację materii w symbiozie z Duchem
oraz doskonalenie siebie zgodnie z prawami natury.

 

 

Copyright 2011 ALPOL DESIGN INTERNATIONAL, Wszelkie prawa zastrzezone