spa Jeśli wyzwolisz się z narzuconych ograniczeń to zrozumiesz, że każdy człowiek bez wyjątku, może żyć
zdrowiej dzięki wodzie!
PORADNIA

WODA PLAZMOWANA i PLAZMOWA

Pojęcie wody plazmowanej pojawiło się stosunkowo niedawno i raczej spontanicznie - kiedy zaczęto mówić o zimnej (niskotemperaturowej) plazmie. Pierwsze, znaczące efekty oddziaływania takiej plazmy na wodę, uzyskano w firmie Nantes z Bolesławca, gdzie swoje innowacje w tym zakresie wprowadzał naukowiec Igor Yelkin. Pozytywny wpływ, tak "zmodernizowanej" fizycznie wody na wiele aspektów życia człowieka i środowiska opisanych zostało w doświadczeniach i badaniach firmy Nantes, która zresztą do dzisiaj stara się ją upowszechniać i propagować jako nano-wodę.

Od kilku lat ogromne postępy w uszlachetnianiu wody niskotemperaturową plazmą w połączeniu z unikalną technologią obniżania jej potencjału redox i doskonaleniu jej właściwości informacyjnych, robi eksperymentalna placówka badawcza firmy Liw Lewant w Bielawie. Wykorzystuje ona naturalne zasoby wody z rejonu magicznych Gór Sowich oraz własną, opatentowaną technolopgię AquaVortex Spinfinity i unikalną technologię energetycznej inkrustacji jonami złota, srebra, platyny, palladu, selenu, krzemu, miedzi, germanu, itp. Prowadzone na szeroką skalę badania naukowe w temacie wykorzystania tej wody w celach prozdrowotnych są niezwykle obiecujące! Efekty, zwłaszcza w temacie nowotworów, są bardzo spektakularne! Niezwykle zaangażowanym i uzyskującym bardzo pozytywne rezultaty zastosowania wody plazmowanej, jest pasjonat zdrowia i długowieczności oraz filantrop Wacław Szwaczka z Bielawy. Jego woda plazmowana udostępniana w celach eksperymentalnych na zasadzie dobrowolnej akceptacji, cieszy się coraz większym zainteresowaniem z uwagi na potwierdzone badaniami pozytywne efekty zdrowotne. Woda plazmowana z Bielawy, znana jest jako "Noble Plasma" a na rynku międzynarodowym jako "Liquid Plasma" oferowana przez Studio Wody AQUINOX - Life Improvement Institute LLC, USA. Jest to obecnie chyba najlepiej sprawdzona i udokumentowana pod względem efektów prozdrowotnych, woda plazmowana na świecie. Bez wątpienia można ją określić jako eliksir zdrowia i długowieczności.

Woda plazmowana to woda, która przez pewien, określony czas, pozostaje w polu emanacji światła specjalnej lampy jarzeniowej, generującej pole energii plazmowej porównywane do energii pioruna kulistego. W praktyce wyglada to w ten sposób, że woda wolniej lub szybciej opływa włączoną lampę jarzeniowa, dzięki czemu przebywa w polu energetycznym generowanej przez lampę plazmy. Ta plazma to swego rodzaju energetyczne pole informacyjne, które jjjjjest zapewne połaczone z polami torsyjnymi - jako, że to one decydują o tym co jest inicjowane aby zaistniało na platformie kreacji fizycznej rzeczywistości, odbieranej przez nas naszymi zmysłami. W efekcie tego działania, struktura molekularna wody ulega przestrzennej modyfikacji i uzyskuje harmonijną konfigurację, zgodnie z zasadą Boskiej harmonii obowiązujacej w przyrodzie. Podczas tego procesu, woda samoistnie oczyszcza się z informacyjnego chaosu a jej chaotyczny układ klastrów odzyskuje pierwotną harmonię. Zwiększa się także jej pojemność informacyjna przez co uruchomiona zostaje możliwość transferu informacji życia. W takiej postaci woda może otrzymać kod energetyczny otwierający jej drogę na przepływ subtelnej energii duchowej ze Źródła do materii ożywionej w której sie znajdzie.

W zależności od czasu przebywania wody w energetycznym polu plazmy, jej struktura klastralna staje się bardziej lub mniej "rozdrobniona" - co zauważono w doświadczeniach firmy Nantes. Zapewne oznacza to, że jej harmonijnie skonfigurowane klastry są mniejsze lub większe gdyż praktycznie można doświadczyć wrażenia, że jest ona mniej lub więcej "miękka". Jej fizyko-chemiczne właściwości jako rozpuszczalnika są więc bardziej lub mniej efektywne, co wykorzystać można na wiele sposobów w doskonaleniu naszego życia. Poniżej widoczne jest pole energetyczne zimnej plazmy. Ta różówa poświata powstała w próżni!

Poza urządzeniami przepływowymi, gdzie woda opływa lampy jarzeniowe, opracowany został także generator plazmy. W jego wnętrzu można umieścić zamknięte pojemniki z wodą a następnie wytworzyć próżnię poprzez całkowite usunięcie powietrza i uruchomić pole plazmy generowane przez specjalne elektrody. Energia plazmy posiada w takim reaktorze o wiele większą moc aniżeli lampa i może odziaływać na strukturę wody poprzez ściany pojemnika w której ona się znajduje. Oczywiście nie może to być pojemnik plastikowy! Efekt końcowy jest praktycznie taki sam jak w przypadku pola energetycznego plazmy generowanej przez lampę jarzeniową. Tyle, że w tym przypadku istnieje możiwość plazmowego uszlachetniania wody w zamkniętych pojemnikach. Sprawdza się to w przypadkach, kiedy nie można fizycznie ingerowac w strukturę wody, np. przy uszlachetnianiu szpitalnej soli fizjologicznej lub też produktów spożywczych zawierających wodę a zamkniętych szczelnie w oryginalnych opakowaniach.

Woda Plazmowa - orędownicy technologii dr Keshe, zresztą także on sam, wodą plazmową (plasma water) nazywaja wodę która jest aktywowana przez GANS. Dr Keshe twierdzi, że jest to materialna manifestacją gazu w stanie nano cząsteczkowym, która emituje energie plazmowe (http://plazmaforum.pl/pytania-i-odpowiedzi/pytanie/co-to-jest-gans-do-czego-sluzy-gans/), ( http://kfssi.edu.pl/index.php/artykuly2/134-co-to-jest-gans). Woda plazmowa z GANSu zawiera jego informację i z doświadczeń jej użytkowników wynika, że może być dodatkowo programowana czyli nasycana informacją przez nas samych. Jej struktura molekularna dotychczas niestety nie była przebadana i jedynym dowodem dostrzegalnym przez nas na poziomie fizycznym, są pozytywne efekty działania takiej wody na organizmy żywe. Tak jak w każdym procesie wymiany informacji - a to jest podstawą kreacji i istnienia materii - efekty jakiegokolwiek procesu, który tak naprawdę odbywa się na poziomie dla nas niewidzialnym, dostrzegamy tylko dzieki wodzie. Woda o uporządkowanej strukturze molekularnej jest więc o wiele bardziej transparentna w zakresie transferu informacji aniżeli woda o strukturze chaotycznej. Odowodnił to ponad wszeelką wątpliwość dr Masaru Emoto i obecnie już bez wątpienia wiemy, iż woda czegokolwiek dotknie, cokolwiek "usłyszy" czy też "poczuje", natychmiast to zapamiętuje. Te informacje zapisane są w przestrzennej konfiguracji jej molekuł. Nie jest to niestety wiedza, którą wszyscy potrafią zrozumieć i zaakceptować gdyż nauka zdołała nas skutecznie ograbić ze świadomości postrzegania! Na szczęście coraz więcej ludzi zaczyna żyć świadomie i rozumieć, że ogromna większość prawd których nas uczono to manipulacja!

Ponieważ dla informacji, symbiotycznie współpracującej w kreacji materii, tak naprawdę nie istnieje czas ani przestrzeń, to woda która została przywrócona do energetycznej macierzy (wzorca kreacji) czy to w polu niskotemperaturowej plazmy czy też w polu informacyjnym GANSu, jest także w stanie zmodyfikować molekularnie inną wodę, która znajdzie się obok niej, nawet zamkniętą w pojemniku! Pole morficzne wody wzorcowej oddziaływuje bowiem informacyjnie na każdą inną wodę jaka znajdzie się w jego zasięgu. Tego fenomenu wody nie może zrozumieć żaden fizyk. W procesie uzdrawiania organizmu, gdzie woda pełni najważniejszą rolę gdyż jest medium informacyjnym i odpowiada za komunikację międzykomorkową, ten fakt nie dociera do świadomości praktykujących medycynę akademicką! Dlatego lekarze nie zajmują się uzdrawianiem a tylko leczeniem (czyt. wypełniają narzucone im procedury medyczne).

-=-

Energia niskotemperaturowej plazmy, porównywalna z energią pioruna kulistego (wg określenie jednego z fizyków) występującego w przyrodzie, oczyszcza wodę z informacyjnego chaosu i porządkuje jej strukturę molekularną doprowadzając do harmonijnej konfiguracji przestrzennej jej klastrów. Teoretycznie, taka struktura może osiągnąć poziom nano cząsteczkowy - stąd częste nazewnictwo tak uszlachetnionej wody - "nano-woda". Oddziaływanie energii GANSu, czyli pola plazmy wg.dr Keshe, także porządkuje strukturę molekularną wody, bedącej w bezpośrednim kontakcie z tą formą plazmy jaką jest GANS. Dokumentacja naukowa tak jednego jak i drugiego procesu z uwagi na brak możliwości pomiarowych nie jest niestety możliwa (jak na razie).

Istnieje jednak przekonanie, że najmniejszymi klastrami jakie można uzyskac w procesie deklastracji zimną plazmą, są klastry heksagonalne. Ich przestrzenne, harmonijne konfiguracje sprawiają, że woda nabiera niezwykłych cech życiodajności i może być programowana. Można tego doświadczyć obserwując właściwości tej wody w praktycznych zastosowaniach, gdyż nie istnieją mierniki lub przyrządy które są w stanie zaobserwować i udokumentować wizualnie strukturę molekularną każdej wody - nie tylko deklastrowanej lub tzw strukturalnej.

Faktem jest, że woda o uporządkowanej strukturze molekularnej inaczej niż woda zwykła, oddziaływuje na srodowisko kreacji materii ożywionej. Wnikliwy obserwator może to zaobserwować w przyrodzie. Pozwala to na bardzo efektywne wykorzystanie jej atrybutów fizycznych, tak w życiu człowieka jak i w kreacji oraz egzystencji wszelkiej materii, której podstawą życia jest woda, gdyż w rzeczywistości i tak wszelka kreacja odbywa się na niewidzialnym dla naszych ludzkich zmysłów poziomie. My natomiast obserwujemy efekty tej kreacji w wielu przypadkach naukowych mniemając, że jesteśmy odkrywcami lub wynalazcami. Nic bardziej mylnego - my jesteśmy jedynie obserwatorami materialnych efektów procesów duchowych, których tak naprawdę nie rozumiemy na tym etapie świadomości.

Kwintesencją powyższego rozumowania jest bezsporny fakt, że najważniejszym atrybutem wody jest funkcja przekazu informacji, będącej zapewne formą subtelnej energii duchowej generowanej ze Źródła. Można przyjąć, że jest to sprawczy aspekt Boskiego Błogosławieństwa. Dlatego w każdym przypadku

kluczem do uzyskania najlepszych efektów zdrowotnych i użytkowych przy korzystaniu z wody plazmowej lub plazmowanej jest Liquidum Divine !

Należy wiedzieć, że pomimo tego, iż każda woda z uporządkowaną strukturą informacyjną (deklastrowana - plazmowa lub plazmowana) uzyskuje status "wolnej wody"- uwolnionej z informacyjnego chaosu, to wcale nie znaczy, że posiada ona cudowne właściwości! Faktem jest, że powraca ona do swojej pierwotnej matrycy informacyjnej (struktury tzw.pra-wody) i dzieki temu może przynosić efekty jak dawniej, kiedy środowisko ziemi było praktycznie wolne od informacji manipulacji i destrukcji, ale jej funkcja sprawcza, polegająca na transmisji odpowiedniej jakości informacji, zależy od potrzeby środowiska dla którego ta informacja ma być przeznaczona. Tę potrzebę środowisko musi niejako zainicjować co w ludzkim pojęciu nazywamy intencją.

Trzeba sobie jasno powiedzieć, że w naszym totalnie zdegradowanym środowisku, potrzebna jest o wiele bardziej efektywna stymulacja harmonii energetycznej. Możemy to uzyskać wykorzystując energię Boskiej Matrycy Kreacji, której przepływ ze Źródła do materii ożywionej można uruchomić specjalnym kodem informacyjnym, jaki można zapisac w "wolnej od chaosu wodzie". Dopiero taka woda jest zdolna do zainicjowania harmonii, co w przypadku żywego organizmu określamy jako inicjację jego uzdrawiania.

Wprowadzenie kodu informacyjnego odbywa się w specjalnie przygotowanym środowisku i z zachowaniem reguł obowiązujących na najwyższych poziomach świadomości. Ceremonia ta otwiera wodzie drogę komunikacji Ducha z materią ożywioną i uruchamia przepływ Liquidum Divine - energii zdolnej do naprawy wszelkich anomalii w strukturze fizycznej a nawet modyfikacji uszkodzonych komórek na poziomie DNA (np. zmutowanych komórek nowotworowych).

Dla zapewnienia ciągłości przepływu uzdrawiającej informacji energetycznej od Ducha do struktury fizycznej żywej istoty, ostatnim etapem kodowania wody jest rytuał aplikacji Pieczęci Energetycznej. Dzięki temu żadne negatywne informacje nie mogą zakłócać uzdrawiania holistycznej struktury istoty, która otrzymała wodę Liquidum Divine i autentycznie wyraziła za to wdzięczność.

Trzeba tutaj jasno powiedzieć, że proces plazmowania wody musi przebiegać w odpowiednich warunkach, w stosunkowo czystym informacyjnie środowisku a woda po procesie plazmowania musi być koniecznie informacyjnie zakodowana i " zapieczętowana". Inaczej bardzo szybko pochłonie informacje z otaczajacego ją środowiska i jej struktura molekularna zostanie zmodyfikowana. Jeśli ta modyfikacja zakłóci harmonijną konfigurację klastrów, trzeba ja ponownie poddać procesowi deklastracji aby uzyskać pozytywne efekty tego procesu. Prawie wszyscy producenci wody plazmowej i plazmowanej o tym zapominają i

Potwierdzeniem autentycznej efektywności zdrowotnej "wolnej wody" informacyjnej (plazmowanej, plazmowej czy też deklastrowanej) jest certyfikat Liquidum Divine.wolna woda

WODY PLAZMOWE i PLAZMOWANE Z CERTYFIKATEM "LIQUIDUM DIVINE"

 

woda informacyjna

certyfikat Liquidum Divine
nr 01102018

Liquid Plasma - dopuszczona do spożycia, ogólnodostępna woda użytkowa z rejonu magicznych Gór Sowich, eksperymentalnie uszlachetniona informacyjnie w polu niskotemperaturowej plazmy (unikalna technologia NanoAquam), zgodnie z procedurą certyfikacyjną AICA. Inkrustowana energetycznie jonami złota, srebra, platyny, germanu, krzemu
i irydu. Rozlewana jest na potrzeby eksperymentalnych doświadczeń w środowisku organizmów żywych, przez niezależną placówkę naukowo badawczą - Studio Wody Informacyjnej AQUINOX, prowadzoną przez członków Sanum Per Aquam Association International pod auspicjami Life Improvement Institute LLC, USA (tel. +1 860 518 8281, +48 22 244 3804)
.

Ta eksperymentalna woda, wolna od informacyjnego chaosu a przez to otwarta na bezpośredni transfer informacji z Boskiej Matrycy Kreacji do każdej materii ożywionej na ziemi, przywraca harmonię energetyczną w każdym żywym organizmie. Uruchamia to mechanizmy samouzdrawiania i skutkuje powrotem do zdrowia oraz jego utrzymaniem.

Doświadczenia prowadzone są na zasadach incognito i wolnej woli, przez ludzi kochających życie. Mają one na celu sprawdzenie efektów w sferze działania tej wody na harmonię energetyczną żywego organizmu.

Woda jest dostępna w pojemnikach 5 i 10 i 20 litrowych, dla społeczności międzynarodowej na zasadzie wolnej wymiany prywatnej własności. Kontakt dla zainteresowanych: spa@remedium.us tel. +48 570 510 373

Pojemniki 5 litrowe w formie szklanych gąsiorów dostępne są także na patformie www.butikzdrowia.pl


GANS Liquid Plasma - dopuszczona do spożycia woda z rejonu dolnośląskiego, oczyszczona technologią odwróconej osmozy i plazmowana kontaktowo z GANSem wykreowanym wg technologii Keshe na bazie naturalnych, dziko rosnących ziół, pozyskiwanych na terenie Dolnego Śląska w okolicach Legnicy i Karpacza. Rozlewana wyłącznie na potrzeby doświadczeń pro-zdrowotnych, przez niezależną placówkę naukowo badawczą - Eksperymentalne Studio Wody Informacyjnej AQUINOX, prowadzoną przez Sanum Per Aquam Association International pod auspicjami Life Improvement Institute LLC, USA (tel. +1 302 504 4465, +1 860 518 8281, +48 22 244 3804).

Doświadczenia prowadzone są na zasadach incognito i wolnej woli ludzi kochających życie, zainteresowanych ideą dr Keshe i jego unikalną technologią plazmy. Mają one na celu sprawdzenie efektów w sferze działania tej wody na harmonię energetyczną ciała, umysłu i ducha człowieka, oraz funkcjonowania wszystkich organizmów żywych w środowisku ziemi.

Woda jest dostępna w 2 litrowych gąsiorach ze szkła kobaltowego, dla społeczności międzynarodowej na zasadzie wolnej wymiany prywatnej własności na platformie www.butikzdrowia.pl

Kontakt dla zainteresowanych: spa@remedium.us tel. +48 570 510 373


 

 

Płynące przez naszą wodę Liquidum Divine, przywraca Boskość człowiekowi i wszelkiemu stworzeniu które z tej wody korzysta,
pozwalając im na zdrowe, długie i szczęśliwe życie, kreację materii w symbiozie z Duchem

oraz doskonalenie siebie zgodnie z prawami natury.

 

 

Copyright 2011 ALPOL DESIGN INTERNATIONAL, Wszelkie prawa zastrzezone