spa Każdy człowiek bez wyjątku może osiągnąć
zdrowie dzięki wodzie!

Stres oksydacyjny- to największy problem człowieka w zakresie zdrowia i długowieczności!      

to zaburzenia homeostazy prowadzadzące do zwiększenia stężeń reaktywnych form tlenu (RFT). Stres oksydacyjny może mieć korzystny wpływ na organizm, jednak jego wysoki poziom prowadzi do uszkodzenia kwasów nukleinowych, białek, tłuszczów i węglowodanów, a ostatecznie do przedwczesnego starzenia się organizmu.
W efekcie niezdrowego trybu życia wytwarzana ilość energii i reprodukcja komórek ulegają zmniejszeniu. Zjawisko stresu oksydacyjnego występuje wtedy, gdy zaburzona zostaje naturalna równowaga i rośnie liczba wolnych rodników, czyli nienasyconych molekuł, które powstają na skutek nieprawidłowego łączenia się tlenu z wodorem i prowadzą do utraty elektronów. Stres sprawia, że komórki nie mają wystarczającej ilości energii do samoczynnej regeneracji i wytwarzania własnych mechanizmów obronnych , potrzebują wsparcia czynników zewnętrznych do rewitalizacji membrany.

STRES OKSYDACYJNY

Biologia, Medycyna

Stres oksydacyjny, stres tlenowy, obciążenie tlenowe, występujący w komórkach żywego organizmu stan zaburzonej równowagi między antyoksydantami, czyli przeciwutleniaczami (np.: witamina C, witamina E, peroksydaza glutationu) a prooksydantami, czyli utleniaczami (np.: tiofenol - fenole, parakwat, oksydaza ksantynowa, oksydaza NADPH fagocytów) na rzecz prooksydantów.

Podczas stresu oksydacyjnego stacjonarne stężenia reaktywnych form tlenu (RFT) znacznie wzrastają. Przyczyną stresu oksydacyjnego mogą być: wzrost szybkości wytwarzania RFT, niedobory niskocząsteczkowych antyoksydantów, unieczynnienie niektórych enzymów o działaniu antyoksydacyjnym. Stres oksydacyjny ma charakter fizjologiczny (np. wskutek wysiłku fizycznego) lub patologiczny (np.: stany zapalne, reperfuzja po niedokrwieniu, starzenie się).

Najważniejsze skutki stresu oksydacyjnego: inaktywacja niektórych białek, wzmożony katabolizm nukleotydów adeninowych, wzrost szybkości peroksydacji lipidów, uszkodzenie mitochondriów, obniżenie poziomu ATP i glutationu, zaburzenie wewnątrzkomórkowej homeostazy wapnia (Ca2+), zwiększenie przepuszczalności i depolaryzacja błony komórkowej (polaryzacja błony), uszkodzenie DNA (kwasy nukleinowe), rozpad krwinek czerwonych, zmiana własności antygenowych komórek.

 

Rak to skutek chaosu informacyjnego - efektu długotrwałego stresu oksydacyjnego

Stres oksydacyjny (niekontrolowana, destrukcyjna aktywność wolnych rodników - reaktywnych form tlenu) wprowadza na poziomie informacyjnym (subatomowym) organizmu chaos w wyniku którego komórki tracą swobodę komunikacji między sobą i "gubią się" w zdeformowanej pod względem harmonii strukturze organizmu.

Jeśli sytuacja taka jest długotrwała, dotychczas harmonijna i zdrowa komunikacja między komórkami zaczyna zanikać i komórki zaczynaja tracić swoja tożsamość, co powoduje, że aby przeżyć, staraja się wypracować nowe modele funkcjonalności w organizmie. Oderwane od źródła informacji jakim jest Boska matryca kreacji i ewolucji zaczynaja sobie organizować swoje własne środowisko przetrwania w pierwszym względzie a nastepnie życia - jesli przetrwaja.

Jesli informacyjny chaos wywołany stresem oksydacyjnym sie pogłębia, te komórki organizują sobie własne srodowisko życia w oderwaniu od innych komórek organizmu. W tym własnym srodowisku organizuja sobie mechanizmy przetrwania i obrony. Z czasem, jesli w ich srodowisku pojawi sie informacja destrukcji, staja się aktywne w sensie walki o życie i staja się w dużej mierze złośliwe w stosunku do otaczajacego ich srodowiska. Tak się zaczyna RAK.

Stres oksydacyjny można zlikwidować wprowadzając do srodowiska organizmu wolne elektrony - posiada je aktywny wodór obecny w wodzie antyoksydacyjnej, oraz informację pokoju, miłości i harmonii którą zawiera wolna od informacyjnego chaosu woda.

 

Stres oksydacyjny i wzrok

Promieniowanie ultrafioletowe; alergeny i lokalne odczyny zapalne, choroby infekcyjne, przewlekłe choroby zapalne, toksyczny dym tytoniowy, „niewolnicze” wielogodzinne wpatrywanie się w ekran telewizyjny, czy monitor komputera – to tylko niektóre przyczyny inicjujące stres oksydacyjny w oku!

Stres oksydacyjny to atak wolnych rodników tlenowych – nadreaktywnych cząstek chemicznych, które, jak „gorące iskry” uszkadzają delikatne komórki oka. Jeśli wolnych rodników nie zneutralizują tzw. antyoksydanty – „straż przeciwpożarowa” oka – skutkiem może być przedwczesna degeneracja siatkówki oka i utrata ostrości widzenia. Aby zobaczyć przedmiot – światło od niego odbite musi przejść przez źrenicę, soczewkę oka, ciało szkliste i zogniskować się na siatkówce oka. Siatkówka odbiera bodziec świetlny – strumień fotonów i przetwarza go na sygnał nerwowy – uświadamiany w mózgu, jako obraz przedmiotu.

Szczególne znaczenie dla ostrości widzenia ma skupisko komórek siatkówki o średnicy około , mm wysoce wrażliwych na światło, zwane plamką żółtą oka, lub skrótowo plamką. Plamka dzięki swojej specyficznej budowie umożliwia tzw. centralne widzenie o najwyższej ostrości, jak też widzenie kolorów. W przypadku jej uszkodzenia, np. pod wpływem wolnych rodników może dość do zniszczenia komórek siatkówki, co zagraża utratą ostrości i zdolności widzenia.

 

Wlosy - przyczyny wypadania - nadmierna ilość wolnych rodników - stres oksydacyjny

Ayla Biolabs

Fizjologiczne wypadanie włosów jest naturalnym zjawiskiem wystepującym cyklicznie. W miejsce włosa który wypada odrasta nowy. Jest to tak zwany cykl włosowy, który przeciętnie w ciągu życia człowieka powtarza się od 20 do 40 razy. Na skórze głowy znajduje się około 100 000 włosów, a żywotność włosa wynosi średnio 4 do 7 lat. Za normę przyjęto wypadanie włosów do 80 dziennie. Z powyższych danych wynika że statystyczny człowiek powinien mieć pełne uwłosienie głowy do późnej starości. W praktyce w różnym wieku spotykamy się z nadmiernym wypadaniem włosów oraz łysieniem.

Wpływaja na to czynniki endogenne i egzogenne. Głównym problemem jest utrata włosów spowodowana przez czynniki egzogenne, dotyczy to okolo 70% osób. Czynniki endogenne to głownie uwarunkowane genetycznie zaburzenia hormonalne i metaboliczne. Z czynnikami egzogennymi stykamy sie w życiu codziennym, zaliczamy do nich między innymi: leki, środki chemiczne, nieodpowiednią dietę, kosmetyki, zanieczyszczenia atmosfery, promieniowanie słoneczne oraz stany napięcia emocjonalnego.

Powodują one uszkodzenie w różnym stopniu mieszków włosowych, co prowadzi do nadmiernego wypadania włosów oraz łysienia. U osób z genetycznie uwarunkowaną skłonnością do łysienia działanie czynników egzogennych przyczynia się do nasilenia choroby. Toksyczne działanie w/w czynników polega na wyzwalaniu w organizmie nadmiernej ilości wolnych rodników tlenowych. Prowadzi to do tak zwanego stresu oksydacyjnego. W prawidłowo funkcjonującej komórce istnieje tzw. równowaga prooksydacyjno-antyoksydacyjna (RPA). Zaburzenia tej równowagi związane z nadmiarem wolnych rodników tlenowych nazywamy stresem oksydacyjnym.

Nadmiar wolnych rodników tlenowych działa destrukcyjnie na komórki mieszka włosowego powodując uszkodzenie białek błony komórkowej, wewnatrzkomórkowych białek strukturalnych i enzymatycznych, oraz DNA. Tlen w postaci wolnorodnikowej reaguje z bialkami enzymatycznymi zmieniając ich przestrzenną strukturę, zmniejszając ich aktywność lub całkowicie dezaktywując.

Reakcja tlenu aktywnego z białkami strukturalnymi prowadzi do dyslokacji organelii, uszkodzenia membran co przyspiesza proces starzenia sie komórki. W zależności od nasilenia procesów destrukcyjnych, wywołanych przez reaktywny tlen, następuje obniżenie aktywności, a następnie obumieranie komórek. Jeżeli zbyt wiele komórek w mieszku włosowym zaniknie, to traci on całkowicie zdolność tworzenia włosów. Dlatego warto stosować środki przeciwdziałające zniszczeniom spowodowanym przez wysoki poziom aktywnego tlenu w komórce.

Stres oksydacyjny szkodzi skórze!

Wszystkie problemy mają swój początek już w najgłębszych strukturach skóry. Jej starzenie się ma miejsce m.in. za sprawą stresu oksydacyjnego. Powstaje on na skutek zmniejszenia samoistnej ochrony organizmu przed wolnymi rodnikami, które to zjawisko, wraz z upływem lat, jest procesem naturalnym, zwłaszcza jeżeli ciało jest dodatkowo narażone na działanie szkodliwych substancji, których źródłem mogą być, na przykład, papierosy czy nadmierna ilość alkoholu.

 

Copyright 2011 ALPOL DESIGN INTERNATIONAL, Wszelkie prawa zastrzezone
Możesz korzystać z treści tej strony podając nasz link http://www.zyciodajna.pl