spa Jeśli wyzwolisz się z narzuconych ograniczeń to zrozumiesz, że każdy człowiek bez wyjątku, może żyć
zdrowiej dzięki wodzie!
" Woda jest esencją istnienia życia oraz źródłem wszelkich jego form, jakie z inspiracji Stwórcy wykreowane zostały. Jest informacyjnym pomostem między światem widzialnym i niewidzialnym oraz platformą na której manifestują się wszelkie materialne formy życia. Jej fenomen jest poza zdominowaną przez materię, ludzką percepcją i zrozumieniem. Moim zdaniem, jest ona nie tylko informacyjnym medium biorącym udział w kreacji, istnieniu, ewolucji i zapewne destrukcji wszelkiej materii ożywionej jaka istnieje w środowisku ziemi, ale także emanacją najwyższego Stwórcy i bramą do wymiaru duchowego" AL PAUL

zyciodajna woda

LIQUID PLASMA
.
WODA PLAZMOWANA

 

.
WODA DIAMENTOWA

 


TingNam
uzdrowienie

ciała umysłu i ducha

 

WODA RED-OX
   antyoksydacyjny napój
TINGNAM

dr Jana Pokrywki
POTENCJAŁKA AOx
Źródło Witalnośc
i

ze zdroju Jelenia Struga

.

Sanum Per Aquam Association International a division of Life Improvement Institute LLC - Wilmington, Delaware, USA
portal internetowy w języku polskim publikowany w celu podniesienia świadomości ludzi w temacie największego fenomenu życia na ziemi, jakim jest woda
by Al Paul

Copyright 2011 ALPOL DESIGNS INTERNATIONAL, Wszelkie prawa zastrzezone
Możesz korzystać z treści tej strony podając nasz link http://www.zyciodajna.pl jako źródło informacji